OBILJEŽEN SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

Svjetski dan mentalnog zdravlja: Udruženje Herc Time, Novi Sad i Udruženje Zajedno, Banja Luka, gosti Univerziteta PIM

Dana 10.10.2022. na Univerzitetu PIM obilježen je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Osim niza aktivnosti, u organizaciji Filozofskog fakulteta, brojnim studentima Psihologije i drugih studijskih programa na Univerzitetu PIM, učenicima srednjoškolskog centra “Ljubiša Mladenović”, profesorima i nastavnicima, obratio se Dejan Stanković, osnivač Centra za odvikavanje od kockanja Herc Time iz Novog Sada, koji je i sam bio zavisnik od kockanja.

“Kada govorimo o patološkom kockanju, najveći problem je u tome što se starosna granica, mnogo pomjerila, čak na 14 godina”, istakao je Stanković i upozorio da roditelji moraju da budu oprezni i da “požar gase” na vrijeme a ne da čekaju da se problem razvije do stepena kada više nije moguće djelovati.

Stanković je kreator programa za odvikavanje od zavisnosti od kockanja i autor tri knjige koje se bave ovim problemom. Ukazao je na činjenicu da se mora imati u vidu da su ljudi koji kockaju izuzetno inteligentni i da imaju moć kombinatorike, te da je važno voditi računa koliko govore istinu u procesu odvikavanja. Istakao je da je vrlo tanka linija između zabave i zavisnosti, kada je riječ o kockanju i upozorio da će industrija kockanja, klađenja i igara na sreću rasti u budućnosti, te da je važno preventivno djelovati.

Stanković je odgovorio na brojna pitanja prisutnih i s njima podijelio svoja iskustva u procesu odvikavanja. 

Na Univerzitetu PIM predstavilo se i Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju “Zajedno” iz Banjaluke, koje aktivno zastupa interese osoba s mentalnim smetnjama u okviru Dnevnog centra za boravak i terapijski rad. O programu podrške govorila je Ružica Atanacković direktorka Udruženja i koordinatorka Dnevnog centra i David Zorić, psiholog koji aktivno učestvuje u radu sa korisnicima.

Prisutnima su se obratili i mr Danijela Jokanović, zamjenik direktora Univerziteta PIM, prof. dr Dragan Đuranović, rektor i prof. dr Simonida Vilić, dekan Filozofskog fakulteta.