Ugovor o saradnji Udruge Futura i Univerziteta PIM

Dana 14.06.219. godine na Univerzitetu PIM potpisan je ugovor o saradnji između časopisa ”STED Journal” u izdavaštvu Univerziteta PIM i stručno-znanstvenog časopisa ”Glasilo Future” u izdavaštvu Udruge Futura. Ova saradnja je od velikog značaja za budućnost ”STED journal” časopisa, kao i naučnog istraživačkog razvoja na Univerzitetu PIM.