UPUTSTVO ZA PRISTUPANJE ISPITIMA DO KRAJA AKADEMSKE 2019/2020. GODINE

Službe Univerziteta koje sprovode organizaciju ispita prilikom organizacije istih, obavezne su:

  • za ispite koristiti: učionice broj 3, 4 i kabinet informatike;
  • ukoliko ispitu prisustvuje više od 20 studenata, studente podijeliti u dvije grupe, pri tome organizujući ispit istovremeno, a pomoć kod dežurstva na ispitu će pružiti prorektor za nastavu i/ili šef studentske službe i sekretar Univerziteta;
  • istovremeno, u zgradi Univerziteta moguće je organizovati ispit samo u jednoj učionici, osim u slučajevima da ispitu prisustvuje više od 20 studenata (studenti se dijele u dvije grupe i ispit organizuje istovremenouz dežurstvo prorektora za nastavu i/ili šefa studentske službe i sekretara Univerziteta);
  • obezbijediti uslove da između završetka prethodnog i početka sledećeg ispita u istoj učionici protekne najmanje 1 sat, kako bi higijenska služba završila dezinfekciju i provjetravanje učionice prije početka ispita;
  • ispiti se ne mogu zakazivati u terminu prije 09:30 i poslije 16.45, kako bi higijenska služba mogla spremiti učionicu;
  • prorektor za nastavu i studentska pitanja je obavezan izraditi obrazac i voditi evidenciju provjere, da li su izvršene sve mjere zaštite zdravlja i dezinfekcije prostorije u kojoj će se održavati ispit, prije početka ispita, a u skladu sa zdravstvenim preporukama Instituta za zaštitu javnog zdravlja RS. Isto tako, obavezan je dan ranije obavijestiti  službu higijene o dnevnom rasporedu ispita za naredni dan;
  • u slučaju potrebe, moguće je koristiti dvije učionice na drugom spratu u dijelu zgrade koje koristi  Srednjoškolski centar;
  • obezbijediti potpunu primjenu zdravstvenih preporuka Instituta za zaštitu javnog zdravlja Republike Srpske.

UPRAVA UNIVERZITETA