Usmena izlaganja sa naučne konferencije STED – 2019.

Prof. dr Benea Marius Calin, sa Politehničkog Univerziteta iz Temišvara u Rumuniji, na kraju svog izlaganja podsjetio je sve prisutne da je Univerzitet PIM njegova druga kuća. Hvala Vam profesore!

Autorice rada „Ekonomski i politički aspekti bregzita“, prof. Dr Ljiljane Jović i doc. dr Danijela Lakić, svojim radom otvorile su veliku diskusiju i raspravu kod svih prisutnih, kao što je to i sam Brexit uradio unutar same Evropske Unije.

Doc. Dr Aleksandra Vuković, kroz rad „Osonovna obilježja i nasljedno pravno dejstvo Ugovora o doživotnom izdržavanju,“ pokrenula je diskusiju i mnoga pitanja koja su se nametnula. Ona je na vrlo konstruktivan način iznijela sve o Ugovoru koji pokreće mnoga pitanja.

Prof dr Nikola Vojvodić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM.

Doc. dr Nikša Grgurević, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM.

Doc dr. Predrag Raosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta PIM podijelio je sa nama iskustvo koje je sticao prethodnih godinu dana na postdoktorskom usavršavanju na Columbia Univerzitetu u Washingtonu.