ZAVRŠEN PROJEKAT „ETIKA U POSLOVANJU“

ERAZMUS PLUS KA107 PROJEKAT „ETIKA U POSLOVANJU“

Projekat „Etika u poslovanju“, zajednički Erazmus projekat Više ekonomske škole u Celju, kompanije Etika d.o.o. iz Maribora, Univerziteta PIM Banja Luka i Advantis broker osiguranja iz Banje Luke, završen je 27.5.2022.

U sklopu projekta “Etika u poslovanju” i razmjene nastavnog osoblja, profesori sa Više ekonomske škole u Celju, prof. Anton Vorina, prof. Zdenka Grlica, i direktor kompanije za etičko oglašavanje, Etika d.o.o. iz Maribora, Miro Mihec, boravili su na Univerzitetu PIM od 23. do 27.5.2022.

Ciljevi projekta su bili:

 • Da se razmotri koncept etike koji je postao goruće pitanje u modernom poslovanju s naglaskom na etiku u menadžmentu i etiku u marketingu.
 • Projekat predstavlja zanimljivo istraživanje sa stanovišta razvoja i značaja etike u oblasti zakonodavstva i implementiranih kodeksa u svakoj oblasti u odnosu na Balkan i prethodnu zajedničku istoriju.
 • Podizanje svijesti o važnosti etike u poslovanju na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.
 • Priprema intelektualnih rezultata (studijskog materijala) na osnovu analize i nalaza dobre i loše prakse.
 • Ugrađivanje sadržaja poslovne etike u studijske programe.

Projekat “Etika u poslovanju” trajao dvije godine (od 1.8.2020. do 1.7.2022. godine) i izveden je  u tri faze:

1. FAZA uključivala je prvi susret u Bosni i Hercegovini, tokom maja 2021. godine kada su izvedena predavanja na Univerzitetu PIM i prvi susret sa predstavnicima privrede iz Bosne i Hercegovine:

 • Predavanja dr. Anton Vorina na Univerzitetu PIM:
 • Philosophy about ethics vs. moral vs. legal throughout history: case studies in Politicans’ (ethical) behaviour during the pandemic in slovenia: case study
 • Predavanja na Univerzitetu PIM, mag. Zdenka Grlica:
 • Etika u marketingu
 • Primjeri (ne)etike u marketingu
 • Predavanja na Univerzitetu PIM, Miro Mihec:
 • Etičko oglašavanje s primjerima u praksi: definicije pojmova i primjeri
 • Etičko oglašavanje, marketing i samopromocija i moguća međunarodna saradnja
 • Primjeri iz prakse
 • Direktor Predrag Zorić predstavio je etiku u poslovanju kompanije Kolektor CCL, JP Laktaši
 • Članovi Erazmus+ projektnog tima sa direktorom osiguravajućeg društva Dunav osiguranje Banja Luka, Bojanom Popovićem
 • Predstavnici ESC, VSŠ i Univerziteta PIM Banja Luka na sastanku sa ministrom privrede i preduzetništva Republike Srpske i kolegama

2. FAZA je podrazumijevala susret u Sloveniji, tokom oktobra 2021. godine. Tada su profesori Univerziteta PIM održali predavanja na Višoj ekonomskoj školi u Celju i posjetili neke društveno odgovorne kompanije i organizacije:

 • Predavanja na Višoj ekonomskoj školi u Celju, dr. Ostoja Barašin:
 • Poslovna etika – izazov savremenog poslovanja
 • Predavanja na Višoj ekonomskoj školi u Celju, dr. Nikola Vojvodić:
 • Poslovna etika u marketingu
 • Predavanja o etici u praksi, Branko Kecman:
 • Etika u poslovanju – primjeri
 • Primjeri iz prakse, susret sa firmama i organizacijama koje sprovode etičko poslovanje
 • odgovorna trgovina Natura u Ljubljani
 • odgovorna trgovina Zelena jabuka u Mariboru
 • Dnevni centar aktivnosti za starije, društvo TOTI DCA Maribor
 • Kompanija za etičko oglašavanje i projekte s pozitivnim društvenim utjecajem, Etika d.o.o. Miro Mihec, direktor
 • Posjeta Erasmus uredu na Ekonomsko-poslovnom fakultetu u Mariboru i prijem kod dr. Matjaž Mulej, jedan od rodonačelnika teorije sistema, društvene odgovornosti i etike

3. FAZA i treći susret odvijala se u Bosni i Hercegovini tokom maja 2022. U trećoj fazi profesori iz Slovenije izvodili su nastavu na Univerzitetu PIM i obišli privredne, istorijske i neke ekološko-turističke destinacije u BiH s ciljem sticanja znanja i iskustva obilaskom dobrih primjera kompanija i institucija koje se bave problemom poslovne etike, te konačno 27.5.2022. predstavili konačne rezulatate projekta na Univerzitetu PIM:

Rezultati projekta su podrazumijevali analizu zakonodavstva, naučna istraživanja, stručne rasprave i uključivanje teme u studijske programe.