Obavještenje – Evaluacija nastavnog procesa za ljetni semestar 2020/21. godine

Poštovani studenti, molimo vas da anketu o evaluaciji nastavnog procesa za zimski semestar 2020/21. koja se nalazi na početnoj stranici websajta univerziteta popunite do 15.07.2021.

Anketa je u potpunosti anonimna i nigdje se ne traže niti bilježe vaši podaci.

Anketa je podjeljena po fakultetima i godinama studija.

EKONOMSKI FAKULTET

PRAVNI FAKULTET

FILOZOFSKI FAKULTET

FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA

TEHNIČNI FAKULTET