PROFESOR DOKTOR MILAN BLAGOJEVIĆ, DOKTOR PRAVNIH NAUKA: PROFESOR NA UNIVERZITETU PIM

Profesor doktor Milan Blagojević, doktor pravnih nauka, od danas je zvanično u radnom odnosu sa Univerzitetom PIM.

Od akademske 2021/2022. godine, nastavno osoblje Univerziteta PIM Banja Luka, biće bogatije za ime prof. dr Milana Blagojevića koga su danas na Univerzitetu dočekali direktor Univerziteta, Ilija Džombić i rektorski tim Univerziteta: profesor dr Mladen Ivić, prorektor za nastavu, docent dr Dejan Kojić, prorektor za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, zatim docent dr Ljubica Janjetović, rukovodilac Centra za dizajn, Igor Šabić, diplomirani pravnik, sekretar Univerziteta i koordinator nastave na Univerzitetu, te PR menadžer Univerziteta, Jovana Popović.

Članovi odbora za doček poželjeli su profesoru Blagojeviću dobrodošlicu i izrazili zadovoljstvo što se profesor Blagojević pridružio Univerzitetu i time obogatio nastavni kadar Univerziteta.

Profesor Blagojević, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti Ustavno pravo, izbor u zvanje redovnog profesora dobio je upravo na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka 2017. godine, a sa Univerzitetom PIM sarađivao je kao nastavno osoblje na Pravnom fakultetu i predavao predmete iz oblasti prava još od 2010. godine.

Profesor Blagojević, takođe, ima bogatu dugogodišnju sudijsku karijeru. U dosadašnjoj sudijskoj karijeri radio je kao predsjednik Suda za prekršaje u Petrovu na Ozrenu, bio je sudija Vojnog suda u Bijeljini, sudija Osnovnog suda u Doboju i sudija Opštinskog suda u Travniku. U periodu od 1. jula 2012. do 26. jula 2021. radio je kao sudija Okružnog suda u Banjaluci.

Pravo je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1991. godine, a pravosudni ispit položio 1994. godine. Magistrirao je pravne nauke na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2000. godine, a doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Tečno govori engleski jezik, a služi se i ruskim jezikom.

Njegovu biografiju možete pogledati ovdje ili na našem sajtu na stranici.