INTERNI KONKURS ZA RADNO MJESTO IT SLUŽBENIKA

POZIV STUDENTIMA TEHNIČKIH FAKULTETA I RAČUNARSKIH NAUKA U SASTAVU UNIVERZITETA PIM

U skladu s politikom Univerziteta i s ciljem pružanja podrške svojim sadašnjim i diplomiranim studentima tehničkih fakulteta (http://univerzitetpim.com/tehnicki-fakultet/, http://univerzitetpim-brcko.com/tehnicki-fakultet/) i fakulteta računarskih nauka (http://univerzitetpim.com/racunarske-nauke/, https://frn.edu.ba/, http://univerzitetpim-brcko.com/racunarske-nauke/) u sastavu Univerziteta, Univerzitet PIM Banja Luka raspisuje Konkurs za radno mjesto IT službenika i nudi priliku za zaposlenje i mogućnost sticanja radnog iskustva na IT poslovima.

O uslovima Konkursa i načinu prijave detaljno pročitajte u tekstu.

Konkurs, IT službenik
INTERNI KONKURS ZA STUDENTE FAKULTETA RAČUNARSKIH NAUKA I TEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA PIM
ZA RADNO MJESTO IT SLUŽBENIKA SA ILI BEZ ISKUSTVA
broj: 1.156/21 od 14. 9. 2021. godine
 1. Od kandidata se očekuje da:
  • obavlja poslove administracije i održavanja računarskog sistema, računarske mreže i računarske opreme;
  • vrši instalaciju i ažuriranje sistemskog softvera (operativnog sistema, različitih serverskih komponenti i drugih sistemskih programa);
  • obavlja poslove održavanja i unaprjeđenja web stranica Univerziteta;
  • obavlja poslove administracije i upravljanja bazama podataka;
  • vrši korisničku podršku i podršku nastavnom procesu.
 2. Vještine i osobine koje se očekuju od IT službenika:
  • Poznavanje poslova održavanja računarskih mreža i računarske opreme;
  • Odgovornost u obavljanju radnih zadataka i spremnost na dodatnu edukaciju;
  • Spremnost za poštovanje rokova u obavljanju radnih zadataka;
  • Samoinicijativnost i kreativnost u pronalaženju rješenja;
  • Spremnost za timski rad;
  • Spremnost na putovanja i rad na terenu;
  • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
  • Poželjno poznavanje rada u Adobe alatima i WordPress-u.
 3. Zainteresovani kandidati uz prijavu dostavljaju sledeća dokumenta:
  • Motivaciono pismo;
  • Biografiju;
  • Dokaz o završenom obrazovanju (kopije dokumenata za kandidate koji su završili studij)
  • Pismo preporuke (ako kandidat ima radno iskustvo potrebno je da dostavi preporuku sa prethodnog radnog mjesta sa podacima osobe za kontakt);
 4. Zainteresovani kandidati dostavljaju kopije traženih dokumenata, a ista se neće vraćati kandidatima koji ne budu primljeni na traženo radno mjesto.
 5. Radno vrijeme za traženo radno mjesto je od 09.00 do 17:00.
 6. Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

Prijave za Konkurs dostaviti isključivo putem pošte na adresu: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka sa napomenom PRIJAVA ZA KONKURS – NE OTVARATI