OBAVJEŠTENJE O POČETKU NASTAVE U AKADEMSKOJ 2021/22. U SC TREBINJE

POČETAK NASTAVE I OVJERA SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2021/22.
SC TREBINJE

Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da nastava u akademskoj 2021/2022. godini, za prvu godinu studija, počinje 11.10.2021, dok za više godine studija počinje 18.10.2021. godine.

Ovjera semestra traje od 4.10. do 29.10.2021.

Akademski kalendar za školsku 2021/2022. godinu, dostupan je na sajtu.

Želimo vam srećan početak semestra i puno uspjeha u novoj školskoj godini.

Studijski centar Trebinje

POčetak nastave- SC Trebinje

Obavještenja možete da pratite i na Facebook stranici.