KONKURS ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNOG OSOBLJA U AKADEMSKOJ 2022/23.

Izbor i angažovanje nastavnog osoblja u akademskoj 2022/23. godini U skladu sa Statutom Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Zakonom o visokom obrazovanju  Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 67/20) Univerzitet PIM raspisuje: KONKURS Za izbor i angažovanje nastavnog osoblja u akademskoj 2022/23. godini Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka raspisuje konkurs za izbor i angažovanje nastavnog osoblja sa sledećim zvanjima: Doktor pravnih nauka………………………………………………. 2 izvršioca;Doktor ekonomskih nauka………………………………………...... 2 izvršioca;Doktor psiholoških nauka ………………………………………….. 2 izvršioca;Doktor računarskih ili informacionih nauka……………………… 3 izvršioca;Doktor tehničkih ili mašinskih nauka……………………………… 2 izvršioca; Pravo na prijavu imaju kadidati koji imaju zvanje doktora nauka…

Continue ReadingKONKURS ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNOG OSOBLJA U AKADEMSKOJ 2022/23.