OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA NA UNIVERZITETU PIM

Prof. dr Ljubinko Mitrović gostovao na Univerzitetu PIM povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM, prof. dr Ljubinko Mitrović, redovni univerzitetski profesor pravnih nauka i bivši ombudsmen za ljudska prava u BiH, je održao predavanje na temu “Uloga Ombudsmena u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda s posebnim akcentom na ona prava i slobode koje se najčešće krše u BiH“. Kroz prikaze teorijskih aspekata zaštite ljudskih prava i njihovog značaja, kao i teškoća u implementaciji istih u praksi, na teritoriji BiH, profesor Mitrović je izazvao veliko interesovanje prisutnih studenata, učenika, profesora i…

Continue ReadingOBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA NA UNIVERZITETU PIM