OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA NA UNIVERZITETU PIM

Prof. dr Ljubinko Mitrović gostovao na Univerzitetu PIM povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM, prof. dr Ljubinko Mitrović, redovni univerzitetski profesor pravnih nauka i bivši ombudsmen za ljudska prava u BiH, je održao predavanje na temu “Uloga Ombudsmena u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda s posebnim akcentom na ona prava i slobode koje se najčešće krše u BiH“.

Kroz prikaze teorijskih aspekata zaštite ljudskih prava i njihovog značaja, kao i teškoća u implementaciji istih u praksi, na teritoriji BiH, profesor Mitrović je izazvao veliko interesovanje prisutnih studenata, učenika, profesora i gostiju, podstakao konstruktivnu diskusiju, te vrlo transparentno odgovarao na pitanja prisutnih.

Ovo je bio još jedan u nizu događaja kojima Univerzitet PIM motiviše svoje studente da aktivno razmišljaju o problemima društva u kojem žive.

Na kraju događaja, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta PIM, prof. dr Mladen Ivić je uručio zahvalnicu profesoru Mitroviću za gostovanje i doprinos u obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava na Univerzitetu PIM.