SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U okviru akcije koju je juče provodila Državna agencija za istrage i zaštitu u BiH, inspektori SIPA-e su posjetili i Univerzitet PIM Banja Luka. Obavještavamo javnost da inspektori SIPA-e, koji su juče bili na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci, nisu vršili nikakav pretres. Inspektori su tražili i uz saradnju i saglasnost menadžmenta i rektorskog tima Univerziteta, izuzeli određenu dokumentaciju. Niko od profesora, zaposlenih radnika ili menadžmenta Univerziteta PIM nije priveden niti lišen slobode, niti je od bilo koga na Univerzitetu tražena ili uzeta bilo kakva izjava. Rektorski tim i menadžment Univerziteta PIM nije bio, niti je upoznat sa predmetom interesovanja ili istrage…

Continue ReadingSAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Povodom tendeciozne i netačne informacije objavljene u pojedinim medijima u kojoj se Univerzitet PIM povezuje sa stečajnim postupkom pokrenutim za Visoku školu „College za ekonomsko-pravne nauke" u Trebinju, obavještavamo javnost da Univerzitet PIM, njegovo licencirano i akreditovano odjeljenje u Trebinju, kao ni bilo koja druga organizaciona jedinica Univerziteta PIM, nije predmet stečajnog postupka i funkcioniše sasvim normalno i uobičajeno. Predmet stečajnog postupka je Visoka škola „College za ekonomsko-pravne nauke" koja nikada nije upisala niti jednog studenta i nikad nije bila u sastavu Univerziteta PIM. Molimo medije da prenesu ovu informaciju kako ne bismo zbunjivali javnost. Uprava Univerziteta PIM

Continue ReadingSAOPŠTENJE ZA MEDIJE