SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Povodom tendeciozne i netačne informacije objavljene u pojedinim medijima u kojoj se Univerzitet PIM povezuje sa stečajnim postupkom pokrenutim za Visoku školu „College za ekonomsko-pravne nauke" u Trebinju, obavještavamo javnost da Univerzitet PIM, njegovo licencirano i akreditovano odjeljenje u Trebinju, kao ni bilo koja druga organizaciona jedinica Univerziteta PIM, nije predmet stečajnog postupka i funkcioniše sasvim normalno i uobičajeno. Predmet stečajnog postupka je Visoka škola „College za ekonomsko-pravne nauke" koja nikada nije upisala niti jednog studenta i nikad nije bila u sastavu Univerziteta PIM. Molimo medije da prenesu ovu informaciju kako ne bismo zbunjivali javnost. Uprava Univerziteta PIM

Continue ReadingSAOPŠTENJE ZA MEDIJE