Evaluacija nastavnog procesa – ME 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studaneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENATA

III godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Upravljanje Marketingom

prof.dr  Nikola Vojvodić

Odlučivanje u menadžmentu

prof. dr Dragan Đuranović

Međunarodno poslovanje

Prof.dr Ilija Džombić

Strateški menadžment

prof. dr Dragan Đuranović/ Doc. dr Željko Grublješić

Menadžment proizvodnje i sistem kvaliteta

Doc. dr Esad Čović