Evaluacija nastavnog procesa – ME 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studaneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENATA

IV godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Prof.dr Ilija  Džombić

Marketing logistika

Doc. dr Saša Mitrić

Menadžment finansijskih rizika

Prof.dr Marijana Žiravac Mladenović

B2B marketing

Doc. dr Saša Mitrić