Sporazum o saradnji sa Fakultetom za logistiku Univerziteta iz Maribora

Naš direktor, prof. dr Ilija Džombić u ime Univerziteta PIM uspostavio saradnju sa Fakultetom za logistiku Univerziteta iz Maribora.

Zajednički studij, razmjena studenata i nastavnika, organizacija stručnih i naučnih konferencija, zajedničko učešće u međunarodnim projektima!

Radni ručak sa dragim gostima iz Slovenije.