IN MEMORIAM – PROF. DR BOŽIDAR STAVRIĆ

Naš uvaženi profesor i istinski prijatelj Univerziteta PIM, prof. dr Božidar Stavrić, preminuo je 11. marta 2021. godine.

Profesor Stavrić bio je angažovan na Univerzitetu PIM od samog osnivanja, te je njegov doprinos radu i razvoju našeg Univerziteta nemjerljiv.

BIOGRAFIJA

Božidar Stavrić je rođen 6. januara 1939. godine u Tuzli, u porodici zanatlije-krojača. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Brčkom. Školske 1957/58. godine upisao se na Ekonomski fakultet u Beogradu, gdje je redovno studirao prve tri godine, a zatim prešao na vanredne studije zbog zaposlenja u svojstvu šefa službe plana i analize u industrijskom preduzeću. Nakon odsluženje vojnog roka zaposlio se u Prehrambenom kombinatu u Brčkom na mjestu rukovodioca sektora plana i analize. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i odmah potom se upisao na postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Magistrirao je 1970. godine.

Godine 1969. prešao je na rad u Industrijsku klaonicu i hladnjaču u Brčkom u svojstvu prinudnog upravnika, zadržavajući mjesto nastavnika na Višoj ekonomsko-komercijalnoj  školi, gdje je radio u nastavi od 1965. godine.  Sa 1. januarom 1972. godine prelazi u stalni radni odnos na Višu ekonomsko-komercijalnu školu u Brčkom u svojstvu profesora više škole.

Istovremeno obavlјa i dužnost glavnog i odgovornog urednika Glasnika, časopisa koji izdaje Viša ekonomsko-komercijalna škola i Društvo ekonomista sjeverno-istočne Bosne. U junu 1973. godine izabran je za zamjenika direktora škole i na toj dužnosti ostaje do prelaska na Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, 1. aprila 1974. godine, gdje je izabran za asistenta za predmet Osnovi ekonomike i organizacije preduzeća.

Doktorirao je u junu 1978. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom: „Poslovni efekti ciklusa reprodukcije u složenim organizacijama udruženog rada.“ Za docenta je biran krajem 1978. godine za predmet Osnovi ekonomike i organizacije proizvodnje, na istom Fakultetu, reizbor za docenta je izvršen 1983, zatim izbor za vanrednog profesora 1984, a reizbor u isto zvanje početkom 1989. godine. Iste godine izabran je za redovnog profesora Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Božidar Stavrić bio je mentor na izradi većeg broja magistarskih i doktorskih teza na više fakulteta. Pored toga, bio je član ili predsjednik velikog broja komisija za odbranu magistarskih i specijalističkih radova, kao i doktorskih disertacija. Bio je i mentor za izradu preko 250 diplomskih radova.

Školske 1995/96. godine profesor Stavrić je započeo angažman u nastavi  na Ekonomskom fakultetu na Palama. Takođe, iste godine započeo je sa izvođenjem nastave iz istog predmeta na Višoj školi spolјne trgovine u Bijelјini, a od 2004. godine, osnivanjem Fakulteta spolјne trgovine u Bijelјini, profesor Stavrić je prešao u radni odnos sa punim radnim vremenom, u kom svojstvu je ostao sve do prestanka radnog odnosa u junu 2008. godine. U međuvremenu, bio je dvije godine prodekan za nastavu na Fakultetu spolјne trgovine u  Bijelјini.

Objavio je preko 30 knjiga od kojih su neke u koautorstvu, a služe i kao udžbenici na više fakulteta i viših škola širom Srbije i BiH.

Važnije knjige:

 • Osnovi teorije ekonomije preduzeća”;
 • Teorija i metodologija troškova”;
 • Teorija mezoekonomije”;
 • Troškovi i poslovna politika preduzeća”;
 • Ekonomika SFR Jugoslavije”;
 • Poslovni efekti ciklusa reprodukcije”;
 • Ekonomika preduzeća”;
 • Menadžment – struktura i funkcije”;
 • Organizacija preduzeća”;
 • Korporativni menadžment”;
 • „Ekonomika i organizacija proizvodnje”;
 • „Upravljanje poslovnim sistemom”;
 • „Osnovi teorije mikroekonomije”.

OGROMAN DOPRINOS UNIVERZITETU PIM

Profesor Božidar Stavrić dao je ogroman doprinos u izdavanju i razvoju prvog časopisa Univerziteta PIM pod nazivom “Anali poslovne ekonomije”, koji danas nosi naziv STED Journal.

Isto tako, bio je aktivan učesnik i organizator prve naučne konferencije o naučnom i tehnološkom razvoju – STED, koja je danas kategorisana kao međunarnodna naučna konferencija prve kategorije.

Izuzetnom energijom, kreativnošću i vedrim duhom davao je podršku cjelokupnom rukovodstvu Univerziteta PIM u dostizanju najviših akademskih ciljeva.

Nјegovu izuzetno bogatu biografiju krasi i opus velikog broja objavlјenih naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i veliki broj knjiga, uklјučujući i jednu naučnu monografiju. Učestvovao je i na više domaćih i međunarodnih skupova, a bio je autor i koautor znatnog broja naučno-istraživačkih projekata.

Senat Univerziteta PIM, 2007. godine, donio je Odluku i dodijelio zvanje “PROFESOR EMERITUS” profesoru Božidaru Stavriću, kao redovnom profesoru za užu naučnu oblast “Menadžment”.

Ostavio je neizbrisiv trag u ekonomskoj nauci na našim prostorima a i šire, posvetivši se nauci tokom cijelog svog života.

Neka je vječan pomen  profesoru i prijatelјu, a porodici iskreno saučešće.

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka – Univerzitet PIM