UPUSTVO O NAČINU IZVOĐENJA ON LINE NASTAVE U PERIODU OD 22.03. DO 28.03.2021. GODINE

Svi profesori angažovani u ljetnom semestru svoja predavanja održaće u redovno zakazanim terminima bez prisustva studenata. Sva predavanja će se snimati i postaviti u roku od 24 časa na web stranicu svakog od fakulteta na kojem se predmet sluša.

Studetni će moći pristupiti snimljenim predavanjima na stranici svakog od fakulteta studijskog programa kojeg pohađaju, pod rubrikom Gradivo pronaći opciju Video materijal. Nakon toga student mora da ukuca odgovarajuću šifru za pristup video materijalu koje glase:

EKONOMSKI FAKUTET:                      efakultetvs

PRAVNI FAKULTET:                             pfakultetvs

FILOZOFSKI FAKULTET:                       ffakultetvs

TEHNIČKI FAKULTET:                          tfakultetvs

FAKULTET RAČUNARKIH NAUKA:       rfakultetvs

Linkovi za video materijale po fakultetima su sledeći:

EKONOMSKI FAKUTET:

PRAVNI FAKULTET:

FILOZOFSKI FAKULTET:

TEHNIČKI FAKULTET:

FAKULTET RAČUNARKIH NAUKA:

Studenti takođe mogu da pristupe nastavnom materijalu putem web platforme svakog od fakulteta tako što će pod opcijom Gradiva pronaći opciju Nastavni materijal ili na sledeće linkove:

EKONOMSKI FAKUTET

PRAVNI FAKULTET

FILOZOFSKI FAKULTET

TEHNIČKI FAKULTET

FAKULTET RAČUNARKIH NAUKA

Za sve dodatne informacije studenti se mogu javiti na mail: igor.sabic@univerzitetpim.com, na broj telefona 051/378-305 ili predmetnom profesoru.