JULSKI ISPITNI ROK

Obavještavaju se studenti Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment da će se Julski ispitni rok odvijati u periodu od 16.07.2020. godine do 31.07.2020. godine. Studenti mogu prijaviti ispit elektronskim putem do dva dana pred termin ispita.

Pravo prijave ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze prema Univerzitetu zaključno sa 30. majom 2020. godine, ovjerili zimski semestar akademske 2019/20. godine, apsolventi, kao i studenti iz člana 148. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske.

Studenti mogu pristupiti ispitu primjenjujući zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (posjedovanje maski, rukavica, poštujući termine ispita i sl.).