MOGUĆNOST OBAVLJANJA STUDENTSKE PRAKSE U VRTIĆU ANĐEO

Mogućnost obavljanja studentske prakse i zapošljavanje studenata sa studijskog programa Psihologija, u privatnoj ustanovi za djecu – vrtić Anđeo u Banjaluci u svojstvu vaspitača

S obzirom na deficit kadra vaspitač predškolske djece, kao i kadra ostale pedagoške struke, vrtić Anđeo iz Banjaluke nudi studentima završnih godina Univerziteta PIM, sa studijskog programa Psihologija, mogućnost rada u vidu studentske prakse ili zaposlenja u svojstvu vaspitača.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona, 065 00 33 11, imejl vrticandjeo@gmail.com ili preko veb sajta https://vrticandjeo.com/, predsjednici Studentskog parlamenta Univerziteta PIM, Dajani Bašić na imejl dajana1.basic@gmail.com ili prorektoru za nastavu na Univerzitetu PIM, prof. dr Mladenu Iviću na 051 371 481.

Vrtic Anđeo studentska praksa