Odbrana diplomskog rada, Dejan Polovina

Pod mentorstvom uvaženog doc. dr Dejana Kojića, naš student Dejan Polovina, odbranio je diplomski rad pod nazivom „Primjena polimernih mreža i gelova u klasičnom i 3D štamparstvu“.

U sastavu Komisije bili su:

1. prof. dr Veljko Vuković, predsjednik Komisije,
2. doc. dr Dejan Kojić, mentor i član Komisije,
3. prof. dr Ranko Milišić, član Komisije,
4. Gordana Marković – zapisničar

Komisija je konstatovala da je Dejan Polovina tokom cijelog studiranja pokazao veliki trud i zalaganje što je potvrdio kroz svoj diplomski rad, koji je po mišljenju Komisije zadovoljio uslove i više nego dobrog diplomskog rada.

Pored kandidata, koji je nesumnjivo uložio veliki trud u ovaj rad, velike zasluge idu na račun njegovog mentora, doc. dr Dejana Kojića, koji je pomagao kandidatu ogromnim znanjem i iskustvom, što je Komisija umjela da prepozna, te je ovaj diplomski rad ocijenila sa najvišom ocjenom, čime je Dejan Polovina zasluženo stekao zvanje diplomiranog inženjera grafike i dizajna, Univerziteta PIM. 

Iskrene čestitke studentu Dejanu i mentoru!