UNIVERZITET PIM – UČESNIK NA „DRUGOJ VIRTUELNOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI”

Dana, 21. septembra 2020. godine, naš prorektor za nastavu prof. dr Mladen Ivić učestvovao je na drugoj virtuelnoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Prednosti i mane online nastave za vrijeme Covid-19”, čiji je organizator bio Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd. 

Učesnici konferencije bili su:
1. Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC, Beograd;
2. Fakultet za menadžment Herceg Novi, R. Crna Gora;
3. Univerzitet Doba Osijek, R. Hrvatska;
4. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka;
5. Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak

Teme konferencije o kojima su diskutovali učesnici: 

  • Prednosti i mane obrazovanja putem interneta država JIE. Da li je reakcija ministarstva obrazovanja bila pravovremena sa konkretnim mjerama?
  • Pozitivne i negativne strane učenja putem interneta;
  • Uloga profesora, kao pedagoga u sistemu online obrazovanja;
  • Izolovanost pojedinca od društva, kao jedna od negativnih stvari;
  • Ekonomska isplativost online obrazovanja

Univerzitetu PIM je bilo zadovoljstvo učestvovati na ovakvoj konferenciji sa aktuelnim temama!