Odbrana diplomskog rada, Maja Maljević

Pod mentorstvom uvaženog doc. dr Nikše Grgurovića naša studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM u Trebinju Maja Maljević odbranila je diplomski rad pod nazivom „Uloga konkurentnosti u međunarodnoj trgovini.”

Komisija je konstatovala da se radi o diplomskom radu koji je uz jasan stil pisanja, metodologiju, obim i kvalitet zadovoljio uslove i više nego dobro urađenog rada.

Uz veliku podršku mentora, doc. dr Nikše Grgurovića koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, Maja je zasluženo stekla zvanje diplomiranog ekonomiste Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Maji i mentoru!