Odbrana master rada, Adnana Jušić

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana master rada naše studentice Adnane Jušić.

Tema njenog master rada bila je „Afektivna vezanost, pol i socio-demografski faktori kao prediktori stresa, anksioznosti, depresivnosti i adverzivnih iskustava i djetinjstvu“.

U sastavu Komisije bili su:

doc. dr Miroslav Đurić – predsjednik Komisije,

doc. dr Elvir Ibeljić – mentor i član Komisije,

doc. dr Džanan Berberović – član Komisije,

Gordana Marković – zapisničar

Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog master rada, čime je Adnana Jušić zasluženo stekla zvanje master psihologa, Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Adnani i mentoru!