ODLUKA o organizaciji nastavnog procesa elektronskim putem

Zbog novonastale situacije vezane za pojavu i širenje korona virusa (COVID-19), te zabrane održavanja nastave na svim visokoškolskim ustanovama od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Rektor Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka donosi odluku o organizovanju nastavnog procesa elektronskim putem u periodu od 17.03.2020. do 30.03.2020. godine, na sljedeći način:

1. Svi profesori dužni su dostaviti materijale u elektronskoj formi za svaki od svojih predmeta Koordinatoru nastave, koji će, zajedno sa IT sektorom, iste postaviti na stranicu odgovarajućeg Fakulteta u rubriku Gradiva, kako bi studenti mogli pristupiti i preuzmu navedene materijale;

2. Profesori će održavati kontakte sa studentima putem email-a, vibera, sms-a, skype-a ili neke druge za to pogodne platforme, u terminima nastave definisanim na početku semestra. Oko načina komunikacije i izabrane platforme profesori će obavijestiti Koordinatora nastave;

3. Profesori i asistenti dužni su evidentirati svoja predavanja elektronskim putem, te na kraju mjeseca dostaviti izvještaj Koordinatoru nastave.

Molimo sve studente da se jave predmetnim profesorima putem mail-a kako bi se dogovorili o načinu komunikacije i održavanja nastavnog procesa elektronskim putem. Svi materijali koje profesori budu dostavili službama možete da preuzmete na stranici odgovarajućeg Fakulteta pod rubrikom Gradiva, u odjeljku Prezentacije.

Kontakte svakog od profesora, te njihove mail-ove možete pronaći na stranici svakog od Fakulteta u rubrici Nastavni kadar ili na sledeće linkove:

Ekonomski fakultet

Filozofski fakultet

Pravni fakultet

Fakultet računarskih nauka

Tehnički fakultet