PROF. DR DŽENETA OMERDIĆ GOST U EMISIJI DOBAR DAN TK

PROF. DR DŽENETA OMERDIĆ GOSTOVALA JE 15.10.2021. GODINE U EMISIJI DOBAR DAN TK POVODOM RAZGOVORA O ,,STUDIJI MAPIRANJA INSTITUCIONALNOG KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI”

Prof. dr Dženeta Omerdić, profesorica državnog, međunarodnog i javnog prava sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, učesnica u projektu ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” i članica radne projektne grupe,  gostovala je 15. oktobra 2021. godine u emisiji Dobar dan TK, Radio-televizije Tuzlanskog kantona.

Tokom gostovanja u emisiji, profesorica Omerdić je govorila o izrađenoj ,,Studiji mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” koja je nastala kao rezultat projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”. Izrada „Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” je, prema profesorici Omerdić, prva faza pomenutog projekta u kojoj su identifikovani najčešći vidovi kršenja ljudskih prava: pravo na slobodu mišljenja, slobodu informisanja, slobodu kretanja, mirnog okupljanja i udruživanja.

Značaj studije prof. Omerdić vidi u izradi jedinstvene analize kršenja ljudskih prava u cijeloj Bosni i Hercegovini koja je sprovedena u studiji. Učesnike projekta zanimali su primjeri kršenja ljudskih prava u pravosudnim organima, policijskim i drugim organima i to posebno tokom pandemije virusa korona na teritoriji cijele BiH, što studiju čini jedinstvenom. Profesorica naglašava da su tokom projekta istraživali da li su pomenuti organi (pravosudni i policijski) prilikom svog postupanja vodili računa o standardima koje je propisao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Prof. dr Omerdić je ukazala na važnost učešća akademske zajednice u projektima kao što je ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”, jer akademska zajednica svojim aktivizmom može doprinijeti poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini jednako koliko i NVO sektor.

Navedenim istraživanjem ciljano su identifikovana ljudska prava koja prof. dr Dženeta Omerdić označava krucijalnim za demokratsko društvo, ali koja kao takva nisu prepoznata od strane državnih i upravnih organa i konstantno se ograničavaju i krše (na primjer u odnosima s medijima kroz ograničavanje medija putem cenzure, ograničavanje pristupu grantovima, frenkvencijama za emitovanje i slično), te istakla važnost poštovanja Evropske konvencije o ljudskim pravima.

 „Mi u svom pravnom sistemu imamo taj normativni akt i trebamo ga poštivati i implementirati, ali za sve je neophodna volja“, zaključuje prof. dr Dženeta Omerdić.

Projekat ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” predstavljen je javnosti tri puta (u Sarajevu, Banjaluci i Tuzli), a planirane su prezentacije u Brčkom i Mostaru. Potom slijedi analiza istraživanja stanja u BiH po pitanju istog problema, uz učešće predstavnika medija, sa članovima akademske zajednice i sa predstavnicima NVO sektora, s ciljem većeg ostvarivanja osnovnih ljudskih prava koje propisuje Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.