ERASMUS+ KA107: UNIVERZITETU PIM BANJA LUKA ODOBREN JOŠ JEDAN ERASMUS PROJEKAT

Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka odobren je još jedan projekat mobilnosti studenata i profesora iz programa Erasmus+.

U saradnji sa Visokom tehničkom školom iz Subotice i na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, Univerzitet PIM Banja Luka učestvovaće u još jednoj Erasmus+ razmjeni studenata i nastavnog osoblja kojom se podstiče međunarodna saradnja u oblasti obrazovanja i istraživanja.

Studenti Univerziteta PIM imaće priliku da cijeli ljetni semestar akademske 2021/22. godine provedu studirajući na Visokoj tehničkoj školi u Subotici. Isto tako studenti Visoke tehničke škole iz Subotice moći će studirati na Univerzitetu PIM i razmijeniti iskustva.

Osim toga, projektom je odobrena i mobilnost nastavnog osoblja u okviru koje će nastavnici sa Univerziteta PIM biti u prilici da prenesu znanja i iskustva studentima na Visokoj tehničkoj školi u Subotici, a nastavno osoblje sa Visoke tehničke škole iz Subotice, držaće predavanja studentima na Univerzitetu PIM.

Podsjećamo još jednom, međunarodni projekti imaju za cilj razmjenu iskustava, jačanje akademske saradnje, održavanje zajedničkih istraživanja, radionica, konferencija, projekata i drugih naučnih i akademskih aktivnosti.

Erasmus Subotica