INTERVJU – ČLAN STUDENTSKOG PARLAMENTA, MARKO VIDOVIĆ

  • Pri odabiru studija, iz kojeg razloga ste odlučili da ukažete povjerenje Univerzitetu PIM?

Univerzitet PIM sam upisao iz razloga što smatram da je nastavni plan i program iz računarskih nauka na visokom nivou i upravo je ono što sam tražio u poređenju sa ostalim visokoobrazovnim ustanovama.

  • Kako biste opisali kvalitet izvođenja nastave?

Budući da sam brucoš, za sada sam jako zadovoljan nastavom i praktičnim pristupom izvođenja. Učesnik sam na mnogim vannastavnim aktivnostima koje mi pruža Univerzitet, kao što su stručne obuke na razne teme i oblasti, koje su mi od velike važnosti za buduću poslovnu karijeru.

  • Navedite sve prednosti studiranja koje imate na Univerzitetu PIM.

Stručni i druželjubivi profesori, kvalitetna nastava i dobre kolege.

  • Koji su Vaši ciljevi kao člana Studentskog palamenta?

Moj cilj je da, u saradnji sa svojim kolegama članovima Studentskom parlamenta, organizujemo razne aktivnosti i napravimo zanimljivijim i boljim naš studentski život.

  • Navedite da li postoji nešto što biste promijenili tokom Vašeg studija?

Ne bih ništa mijenjao, želja mi je da tokom svih godina studija bude što više vannastavnih aktivnosti, putovanja i praktične nastave.