EDUKATIVNA OBUKA „MODERNI BIZNIS PLAN – KLJUČ POSLOVNOG USPJEHA“, BANJA LUKA, 27–28.12.2021.

Pozivamo studente Univerziteta PIM da se prijave za besplatnu stručnu edukaciju na temu „Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha“!

Studenti Univerziteta PIM u Banjoj Luci imaće priliku da 27. i 28. decembra 2021. godine u periodu od 11:00 do 15:00 časova u prostorijama Univerziteta, prisustvuju stručnoj obuci pod nazivom „Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha“.

Edukator na obuci biće prof. dr Nikola Vojvodić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM.

Sadržaj obuke
U toku edukacije, polaznici će uz mentorstvo prof. dr Vojvodića teorijski razmatrati pojam biznis plana i njegov sadržaj (Uvodni dio, Operativni dio, Marketing plan i Finansijski plan), kao i način izrade biznis plana, a zatim će u praktičnom dijelu, izrađivati biznis plan, u oblastima kao što su stočarstvo, voćarstvo, prehrambena industrija i tehnika i mehanizacija.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za edukaciju preko stranice Centra za razvoj karijere do 26.12.2021. godine:
http://univerzitetpim.com/centar-za-razvoj-karijere/

Edukacija- Moderni biznis plan, Banja Luka