NAŠE PREPORUKE KNJIGA

Sa ponosom vam predstavljamo knjigu pod nazivom „Forenzika grafičkih elemenata u dokumentima“, čiji je autor Dane Branković, magistar inženjer grafičke tehnologije.

Zašto je napisana i objavljena ova knjiga i kome je namijenjena?

▫️Napisana je da se prikaže i dokaže da su svi dokumenti isključivo grafički proizvodi.

▫️Da autentičnost dokumenata i svih grafičkih elemenata u njima mogu da utvrđuju/vještače samo najstručniji diplomirani inženjeri grafičke tehnologije.

▫️Namijenjena je resornim ministarstvima pravde, koja imenuju vještake za ovo područje vještačenja, bilo da su vještaci fizička ili pravna lica, da ne imenuju nestručna lica (raznih obrazovnih profila) za ovo područje vještačenja.

▫️Namijenjena je sudijama, tužiocima i advokatima da steknu potrebna saznanja iz grafičke oblasti, tj. šta su dokumenti, šta su grafički elementi u dokumentima i koji obrazovni profil ima stručnu legitimaciju da vještači predmete iz ove oblasti.