Obavještenje o terminu usmenog ispita i upisa ocjena kod doc. dr Biljane Petrović

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod doc. dr Biljane Petrović održati u četvrtak 29.9. 2022. godine u 16:00 časova i u petak 30.9.2022. godine u 10:00 časova.