ODBRANA MASTER RADA, IGOR MEHMETI

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM  održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Igora Mehmeti. Tema njegovog master rada bila je „Primjena načela oportuniteta krivičnog gonjenja u sudskoj praksi.“

U sastavu Komisije bili su:

1. doc. dr Mladen Dostanić, predsjednik,

2. prof. dr Miro Katić, član i mentor,

3. doc. dr Biljana Petrović, član,

4. Gordana Marković, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je master rad kandidata Igora Mehmeti iz Zagreba, (RH) po svom kvalitetu i obimu zadovoljio standarde jednog veoma dobrog master rada.

Konstatovano je odlično vladanje predmetnom materijom od strane kandidata, kao i uložen veliki trud u čemu nesumnjivo ima zasluge i mentor kao dugogodišnji profesor na krivično-pravnoj katedri i višedecenijski poznavalac u sudskoj i tužilačkoj praksi.

Mentor, prof. dr Miro Katić istakao je sljedeće:

“Veoma aktuelnu temu, ne samo u Republici Srpskoj i BiH, već u regionu, ste obradili apsolutno dobro prije svega metodološki, i rad napisali jasnim jezikom i stilom lako razumljivim po čitaoca.

Vaš rad je stvorio sveobuhvatnu sliku o reformamama pravosuđa u BiH iz 2003. godine uz komparativnu analizu reformi i sudske prakse iz Republike Hrvatske poredjenjem pravosudnih reformi ove dvije zemlje sa akcentom na Načelo oportuniteta i Sporazum o priznanju krivice.

U toku pisanja rada ste takođe odabrali i koristili dobru, relevantnu, stranu i domaću literaturu, ali i primjere iz sudske prakse BiH i RH.

Danas kada je nakon skoro dvije decenije mišljenje nas krivičara podijeljeno po pitanju “Da li su reforme pravosuđa u BiH iz 2003. godine kroz uvođenje tužilačkih istraga urodile plodom, ili je Institut istražnog sudije bio pravičniji i bolji”, Vi ste se Igore na jedan način upustili u predmetnu raspravu i Vaš rad učinili dostupnim i korisnim našim studentima, ali i stručnoj javnosti.”

Kandidat je uputio veliku zahvalnost članovima Komisije i osoblju Univerziteta PIM:

“Želio bih da se zahvalim članovima Komisije, zapisničaru i osoblju Univerziteta PIM koji su mi omogućili da uspješno obranim svoj master rad i time steknem zvanje master prava.

Posebnu zahvalnost upućujem svom mentoru prof. dr Miri Katiću, koji mi je svojim ogromnim znanjem i iskustvom pomogao da svoj rad istražim, napišem i prezentiram na adekvatan način.

Ponosan sam što je moj izbor za sticanje visokog obrazovanja bio Univerzitet PIM!”

Iskrene čestitke  našem studentu Igoru Mehmeti i njegovom mentor prof. dr Miri Katiću.