ERAZMUS RAZMJENA PIM/VTŠ SUBOTICA, 2021/22.

Doc. dr Dejan Kojić boravi na Visokoj tehničkoj školi u Subotici u sastavu Erazmus programa razmjene nastavnog osoblja

Naš profesor doc. dr Dejan Kojić sa Tehničkog fakulteta Univerziteta PIM, trenutno je u posjeti Visokoj tehničkoj školi u Subotici. Tokom svog boravka razgovarao je sa nastavnicima i predavačima sa VTŠ Subotica. Sastanku su prisustvovali nastavnici i koordinatori studijskih programa sa VTŠ Subotica: dr Zlatko Čović, profesor strukovnih studija i pomoćnik direktora za odnose s javnošću i sa studentima, dr Sanja Maravić Čisar, profesor strukovnih studija i pomoćnik direktora za nastavu, dr Tibor Sakal, profesor strukovnih studija i član Savjeta VTŠ, dr Livia Sedmina, koordinator za međunarodnu saradnju, profesor strukovnih studija i zamjenik predsjednika Savjeta, dr Silvester Pleti, profesor strukovnih studija, mr Mikloš Pot, predavač i Arpad Pletikosić, asistent.

Osim toga, sastanku su prisustvovali naši studenti Luka Vranić i Tihomir Jovanović sa studijskog programa Računarske nauke, Univerzitet PIM, koji pohađaju ljetni semestar akademske 2021/22. na VTŠ u Subotici u sklopu Erazmus razmjene studenata između ovih visokoškolskih ustanova.

Tokom susreta, naš profesor je posjetio Laboratoriju za mehatroniku, računarski i informatički kabinet i druge prostorije VTŠ, a u petak 29.4.2022. godine, on će studentima VTŠ u Subotici održati predavanje na temu „Projektovanje sirovinskog sastava elastomera za dobijanje ekološki prihvatljivih pneumatika“.