ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

Studentkinje Ana Rogač Vujović i Alisa Šaćirović uspješno odbranile završne radove

Želimo da podijelimo sa vama vijest o napretku naših studenata sa studijskog programa Računarske nauke na Univerzitetu PIM u Banjaluci. Studentkinje Ana Rogač Vujović i Alisa Šaćirović su uspješno odbranile svoje završne radove pred stručnom komisijom.

Ove talentovane studentkinje imale su privilegiju raditi pod stručnim mentorstvom doc. dr Ljubice Janjetović, koja je pružila podršku i vođstvo tokom njihovog istraživanja i rada.

Teme diplomskih radova:

“Grafičke osnove preloma stranice” – Ana Rogač Vujović

“Izrada vizuelnog identiteta za Aparthotel wellness i spa” – Alisa Šaćirović

Komisija za odbranu diplomskog:

Prof. dr Saša Salapura

Prof. dr Veljko Vuković

Doc. dr Ljubica Janjetović

Koleginica Gordana Marković vodila je zapisnik, biljležeći svaki važan trenutak ovog značajnog događaja.

Čestitamo koleginicama na uspješnoj odbrani diplomskih radova i završetku studija! Takođe, izražavamo zahvalnost mentoru i članovima komisije na podršci i doprinosu u oblikovanju budućih stručnjaka.

Nastavićemo pratiti sjajne rezultate naših studenata i radovati se budućim dostignućima na polju računarskih nauka.