Obavještenje – početak nastave i ovjera semestra

Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da ljetni semestar akademske 2020/2021 počinje 08.03.2021., a da ovjera zimskog semestra pocinje 01.03.2021.god., i traje do kraja marta.

Raspored za predavanja u ljetnjem semestru 2021.god.će biti objavljen 01.03.2021.god na sajtu Univerziteta.

Želimo vam srećan početak nastave i uspješan semestar,

Studentska služba  SC Trebinje