ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA – 11.2.2022.

Studenti studijskog programa Psihologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Bojana Ćuso, Darislav Vuleta i Leon Sitnik odbranili su završne radove na Univerzitetu PIM 11. februara 2022. godine. Mentori su pohvalili istraživanja, u diplomskim radovima koje su radile kolege i kolegica, kao i njihov odnos prema studiju. Koleginica Bojana Ćuso pisala je rad i radila istraživanje na temu „Roditeljsko ponašanje i samopoimanje kod djece osnovnoškolskog uzrasta“. SAŽETAK: U radu je prikazano istraživanje koje je imalo za cilj ispitati povezanost percipiranog roditeljskog ponašanja i dječjeg samopoimanja, utvrditi da li se i kako dječaci i djevojčice razlikuju u pogledu…

Continue ReadingODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA – 11.2.2022.