STUDENT EMRAH KARAMOVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENT EMRAH KARAMOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD. Student Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjoj Luci, Emrah Karamović, uspješno je odbranio diplomski rad pod nazivom "Zašto su internet kompanije ostale imune na COVID-19? Primjer: Amazon.com", na prvom ciklusu akademskih studija. Kolega Emrah Karamović u svom diplomskom radu govorio je o razvoju i nastanku trgovine, oblicima oglašavanja i metodama prodaje. Zahvaljujući razvoju interneta otvara se širok spektar novih načina prodaje. Konkretno što se tiče internet kupovine, prva takva kupovina obavljena je 1970. godine. Poseban značaj i uticaj internet trgovine mogli smo vidjeti pojavom epidemije Covid-19 gdje su tradicionalni oblici prodaje bilježili velike gubitke, dok…

Continue ReadingSTUDENT EMRAH KARAMOVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD