STUDENT DEJAN BUNČIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Dejan Bunčić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring Boot i React-a". Naš student Dejan Bunčić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring Boot i React-a", dana 11.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Fakultetu računarskih nauka, smjer Računarske nauke. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Velimir Dedić, predsjednik,prof. dr Svetlana Anđelić, mentor,prof. dr Saša Salapura, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Dejan Bunčić u svom radu je govorio o aplikaciji koju je bitno razviti. Radi se o aplikaciji koja će…

Continue ReadingSTUDENT DEJAN BUNČIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD