IN MEMORIAM – PROF. DR DRAGANA MILOJKOVIĆ-ČOVIĆ

Sa velikom tugom i nevjericom primili smo tužnu vijest da je preminula naša uvažena prof. dr Dragana Milojković-Čović, profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta PIM. Od 2018. godine, prof. Čović je bila angažovana na predmetima iz uže naučne oblasti Socijalna psihologija na Univerzitetu PIM. Svojim aktivnim zalaganjem i učešćem u radu Filozofskog fakulteta Univerziteta PIM, profesorica Dragana Milojković-Čović ostavila je neizbrisivi trag u razvoju i edukaciji mnogobrojnih studenata psihologije, koji će je pamtiti po inspirativnim predavanjima, nesebičnoj podršci i razumijevanju koje je pružala. Kolektiv Univerziteta PIM pamtiće je kao izuzetnu koleginicu, damu koja je plijenila svojom energijom, stavom, izgledom, elokventnošću i ljudskom toplinom. Uprava…

Continue ReadingIN MEMORIAM – PROF. DR DRAGANA MILOJKOVIĆ-ČOVIĆ
Read more about the article IN MEMORIAM – PROF. DR ŽARKO PAVIĆ
Prof. dr Žarko Pavić

IN MEMORIAM – PROF. DR ŽARKO PAVIĆ

Naš uvaženi profesor dr Žarko Pavić, preminuo je u subotu, 25. septembra 2021. godine u Beogradu. Profesor Pavić je tokom perioda 2008–2013. godine bio angažovan na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci kao redovni profesor na oblasti zdravstvenog menadžmenta i kao rektor Univerziteta PIM. Svojim aktivnim zalaganjem i učešćem u radu Univerziteta, profesor Žarko Pavić dao je ogroman doprinos dostizanju najviših akademskih ciljeva na Univerzitetu PIM. Pored redovnih akademskih aktivnosti i dužnosti i obavljanja funkcije rektora, tokom angažmana na Univerzitetu PIM, bio je član uredničkog i izdavačkog savjeta časopisa Anali poslovne ekonomije - časopis za poslovnu ekonomiju, biznis, menadžment i…

Continue ReadingIN MEMORIAM – PROF. DR ŽARKO PAVIĆ