STUDENT UROŠ MICULOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Uroš Miculović uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Menadžment turizma i hotelijerstva u Republici Srbiji" Naš student Uroš Miculović uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Menadžment turizma i hotelijerstva u Republici Srbiji", dana 8.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Menadžment. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,prof. dr Željko Grublješić, mentor,prof. dr Mladen Ivić, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Uroš Miculović u svom diplomskom radu pisao je o pojmu upravljanja, tj. (rukovodstva) čiji je korijen u latinskoj riječi tanus, što znači „ruka“.…

Continue ReadingSTUDENT UROŠ MICULOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća", dana 8.10.2021. Naša studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća", dana 8.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Menadžment. Komisiju za odbranu diplomskog rada čini li su: prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,prof. dr Željko Grublješić, mentor,prof. dr Nikola Vojvodić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Sara Lindo u svom diplomskom radu pisala je o strategijskom menadžmentu koji je veoma interesantno i dinamično područje savremenog…

Continue ReadingSTUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD