STUDENTI PSIHOLOGIJE UNIVERZITETA PIM U POSJETI DNEVNOM CENTRU ,,ZAJEDNO”

Posjeta Dnevnom centru ,,Zajedno”, 25.10.2022. ,,Psihologija je uzvišena profesija”, rekao je jedan od korisnika Dnevnog centra ,,Zajedno” u obraćanju studentima govoreći o svom iskustvu u suočavanju sa mentalnim teškoćama, nastanku bolesti i životu u sredni koja je puna stigme i predrasuda prema osobama sa mentalnim smetnjama. Studenti psihologije Univerziteta PIM, u pratnji dekana Filozofskog fakulteta, prof.dr Simonide Vilić i svojih profesora, su u utorak, 25.10.2022. godine posjetili Dnevni centar ,,Zajedno” u Banjoj Luci, gdje su upoznali ulogu i način rada psihologa sa korisnicima Dnevnog centra. Nekoliko korisnika Centra je iznijelo svoje iskustvo o nastanku bolesti, životu sa mentalnim teškoćama i stigmi koja…

Continue ReadingSTUDENTI PSIHOLOGIJE UNIVERZITETA PIM U POSJETI DNEVNOM CENTRU ,,ZAJEDNO”

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA “STRES I OSOBINE LIČNOSTI KOD KORISNIKA BANJSKOG LIJEČENJA” STUDENTKINJE JELENE ZLOJUTRO

STUDENTKINJA JELENA ZLOJUTRO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD Studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjaluci, Jelena Zlojutro, uspješno je odbranila diplomski rad pod nazivom "Stres i osobine ličnosti kod korisnika banjskog liječenja", na I ciklusu akademskih studija, studijski program Psihologija. Odbrana diplomskog rada održana je 2. septembra 2021. godine na Univerzitetu PIM u Banjaluci. Komisiju za odbranu završnog rada činili su:– doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik,– prof. dr Jasna Bogdanović Čurić, mentor,– doc. dr Zdravko Marjanović, član.– Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Čestitamo koleginici Jeleni Zlojutro na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa. Studentkinja Jelena Zlojutro ispred Univerziteta…

Continue ReadingODBRANA DIPLOMSKOG RADA “STRES I OSOBINE LIČNOSTI KOD KORISNIKA BANJSKOG LIJEČENJA” STUDENTKINJE JELENE ZLOJUTRO