Obavještenje za studente: obavezna prijava ispita

Studenti sa spiskova u prilogu, koji su pristupali ispitima bez online prijave, dužni su da predmete prijave u aprilskom ispitnom roku kako bi se evidentirale dobijene ocjene. Studenti sa ovog spiska, koji nisu položili ispite, iste mogu ponovo da polažu nakon što se evidentiraju ocjene ispita kojima su pristupali bez online prijave. Operativni sistemi Sistemi u realnom vremenu Napredna računarska arhitektura

Continue ReadingObavještenje za studente: obavezna prijava ispita

STUDENT EMRAH KARAMOVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENT EMRAH KARAMOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD. Student Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM u Banjoj Luci, Emrah Karamović, uspješno je odbranio diplomski rad pod nazivom "Zašto su internet kompanije ostale imune na COVID-19? Primjer: Amazon.com", na prvom ciklusu akademskih studija. Kolega Emrah Karamović u svom diplomskom radu govorio je o razvoju i nastanku trgovine, oblicima oglašavanja i metodama prodaje. Zahvaljujući razvoju interneta otvara se širok spektar novih načina prodaje. Konkretno što se tiče internet kupovine, prva takva kupovina obavljena je 1970. godine. Poseban značaj i uticaj internet trgovine mogli smo vidjeti pojavom epidemije Covid-19 gdje su tradicionalni oblici prodaje bilježili velike gubitke, dok…

Continue ReadingSTUDENT EMRAH KARAMOVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD