STUDENTKINJA JASMINA OMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Jasmina Omić uspješno odbranila diplomski rad. Studentkinja Jasmina Omić uspješno je odbranila svoj diplomski rad pod nazivom „Uticaj pandemije korona virusa na osnovne makroekonomske indikatore zemalja bivše SFRJ“, dana 09.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Finansije i bankarstvo. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,prof. dr Mladen Ivić, mentor,prof. dr Željko Grublješić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Jasmina Omić u svom diplomskom radu pisala je o negativnom uticaju pandemije virusa korone na privredu zemalja bivše SFRJ te u kojoj je mjeri je pamdemija naštetila privredama tih…

Continue ReadingSTUDENTKINJA JASMINA OMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD