UNIVERZITET PIM UČESNIK U REGIONALNOM VIRTUELNOM SAJMU OBRAZOVANJA „NA KOJI ĆEŠ FAKS?“

U periodu od januara do oktobra 2022. godine, Univerzitet PIM predstavljaće se na virtuelnom sajmu obrazovanja „Na koji ćeš faks?“ Virtuelne štandove fakulteta Univerziteta PIM na sajmu obrazovanja „Na koji ćeš faks?“, na kojima su predstavljeni odjeljenja i studijski programi Univerziteta, možete pogledati na narednom linku https://nakojicesfaks.com/floor/90. Pristup štandovima je otvoren i na njima možete da se upoznate sa fakultetima i studijskim programima u ponudi i drugim uslovima studiranja na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci i odjeljenjima. Ekonomski fakultet Pravni fakultet Filozofski fakultet Tehnički fakultet Fakultet računarskih nauka Fakultet bezbjednosnih nauka Fakultet zdravstvenih nauka Treći ciklus virtuelnog sajma…

Continue ReadingUNIVERZITET PIM UČESNIK U REGIONALNOM VIRTUELNOM SAJMU OBRAZOVANJA „NA KOJI ĆEŠ FAKS?“