Read more about the article IN MEMORIAM – PROF. DR ŽARKO PAVIĆ
Prof. dr Žarko Pavić

IN MEMORIAM – PROF. DR ŽARKO PAVIĆ

Naš uvaženi profesor dr Žarko Pavić, preminuo je u subotu, 25. septembra 2021. godine u Beogradu. Profesor Pavić je tokom perioda 2008–2013. godine bio angažovan na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci kao redovni profesor na oblasti zdravstvenog menadžmenta i kao rektor Univerziteta PIM. Svojim aktivnim zalaganjem i učešćem u radu Univerziteta, profesor Žarko Pavić dao je ogroman doprinos dostizanju najviših akademskih ciljeva na Univerzitetu PIM. Pored redovnih akademskih aktivnosti i dužnosti i obavljanja funkcije rektora, tokom angažmana na Univerzitetu PIM, bio je član uredničkog i izdavačkog savjeta časopisa Anali poslovne ekonomije - časopis za poslovnu ekonomiju, biznis, menadžment i…

Continue ReadingIN MEMORIAM – PROF. DR ŽARKO PAVIĆ