Obavještenje za pomjeranje termina ispita iz predmeta Fotografija

Obavještavamo studente da se ispit iz predmeta Fotografija kod doc. dr Vladimira Vlačine pomjera sa 15.09.2022. godine na 29+.09.2022. godine sa početkom u 14:00 časova.