ERAZMUS PROGRAM: POZIV ZA RAZMJENU STUDENATA – POLITEHNIČKI UNIVERZITET TEMIŠVAR

Konkurs za razmjenu studenata u okviru Erazmus plus programa u akademskoj 2021/22. godini – Politehnički univerzitet Temišvar.

Više informacija o konkursu dostupno je klikom na naziv institucije.


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Motivaciono pismo
2. Obrazac za prijavu
3. GDPR obrazac
4. Kopiju pasoša
5. Prepis ocjena na engleski jezik
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika prijemne institucije.


Napomena: Za pojedine prijemne institucije mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja kojic.d@hotmail.com

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na adresu: sredic50@gmail.com (sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena)

Rok za dostavljanje dokumentacije je 1.12.2021. godine.

POSTUPAK ODABIRA:

1.            Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.

2.            Odobrene prijave će biti poslane partnerskoj visokoškolskoj instituciji kao nominacije.

3.            Prijemna visokoškolska ustanova odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Napomena: Zemlja ili prijemna institucija mogu zahtijevati dodatne potvrde o vakcinaciji ili testiranju, u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Erazmus Temišvar 2021-22

Politehnički univerzitet Temišvar