BENJAMIN AHATOVIĆ, STUDENT RAČUNARSKIH NAUKA NA ERAZMUS RAZMJENI U KORDOBI

Naš kolega Benjamin Ahatović, student četvrte godine studijskog programa Računarske nauke na Fakultetu računarskih nauka Univerziteta PIM, boravi u Kordobi na studentskoj Erazmus razmjeni.

U okviru Erazmus programa razmjene studenata, kolega Benjamin Ahatović pohađa nastavu u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine na Fakultetu kompjuterskog inženjeringa na Univerzitetu u Kordobi u Španiji.

Tokom svog boravka u Španiji, kolega Benjamin je smješten u studentskom kampusu Rabanales 7km od centra Kordobe, kao i većina studenata iz različitih dijelova svijeta (Turske, Njemačke, Poljske i Italije), koji su tu po osnovu Erazmus razmjene.

I pored jezičke barijere, gustog sadržaja i mnoštva obaveza u vezi studija, kolega Ahatović preporučuje grad Kordobu i program razmjene drugim studentima.

Njegov studij u Kordobi odlikuje se učešćem u projektima, istraživačkim radom, radom u laboratorijama i različitim vidovima provjere znanja i učešća u nastavi.

Predmeti koje pohađa u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine su:

Zakon o informacionim tehnologijama i standardizaciji koji predstavlja implikacije zakona i standardizacije računarskog inženjerstva i IT projekata iz nacionalne, evropske i međunarodne perspektive, upoznavanje organizacije i procesa standardizacije, te identifikacije primjenjivih standarda u dizajnu ili u upravljanju IT projektima.

Metaheuristika je kurs o približnim optimizacijskim rješenjima kao algoritmima u okviru procesa rješavanja problema u računarskim naukama sa temama kao što su Uvod u metaheurstiku, Metaheuristika zasnovana na putanji, Metaheuristika zasnovana na populaciji, Karakterizacija i evaluacija metaheuristika i Problemi sa određenim karakteristikama.

Modelovanje i napredni dizajn softvera predstavlja arhitekturu, te hronološku uspostavu modela za dizajn softvera.