ERASMUS+ ZAVRŠNO GOSTOVANJE: MARIBOR, 15.10.2021.

Gostovanje u Mariboru: posjeta preduzećima koja praktikuju etičko poslovanje
Maribor, Erasmus, 2021

U okviru završnog gostovanja u programu Erasmus+ i međunarodne razmjene sa Slovenijom, profesori sa Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, posjetili su danas, 15.10.2021. godine, trgovinu Zelena jabuka (Zelena japka) – trgovina bez otpada iz Maribora, koja je robna marka iz kampanje #Kupujem odgovorno.

Zatim su posjetili Centar za dnevne aktivnosti za starije osobe TOTI DCA, razgovarali s predstavnicima Udruženja Socijalna ekonomija Slovenije, a zatim posjetili kompaniju za etičko oglašavanje Etika d.o.o.

Nakon toga, naši predstavnici su posjetili Ekonomski i poslovni fakultet u Mariboru gdje su razgovarali sa dr Matjažom Mulejom i dr Tjašom Štrukelj.

Nakon šetnje i obilaska starog dijela grada, naši profesori su posjetili još neka udruženja i preduzeća (Hiža (Kuća)) koja praktikuju etičko poslovanje.


Kampanju #Kupujem odgovorno osnovalo je i pokrenulo Društvo za društvenu ekonomiju Slovenije 13. oktobra 2017. u Mariboru. Inicijativa je rezultirala šestomjesečnom kampanjom #KUPUJEM ODGOVORNO, koja je svjetlo dana ugledala na Danima socijalne ekonomije u decembru 2017. godine.

Prva trgovina sa markom #Kupujem odgovorno, Zelena jabuka otvorila je svoja vrata 9. maja 2019. u Mariboru. Ujedno je bila i prva trgovina bez plastične ambalaže u Mariboru, a druga u Sloveniji. Druga trgovina #Kupujem odgovorno otvorena je 18. maja 2019. u prostorijama Udruženja KNOF na tržnici KRŠKO kao prva trgovina bez plastične ambalaže u posavskom kraju. U oktobru 2019. otvorena je treća trgovina s markom #Kupujem odgovorno, odgovorna trgovina Natura u Ljubljani.

Da bi trgovina postala nosilac robne marke #Kupujem odgovorno mora ispuniti sljedeće uslove:
– Da je član Saveza socijalne ekonomije Slovenije
– Da njeni proizvodi ne sadrže genetski modifikovane organizme, nisu testirani na životinjama i nisu pakovani u plastičnu ambalažu;
– Da provodi etičko i društveno odgovorno poslovanje.

Brend #Kupujem odgovorno znači:
– Kupujem lokalno
– Kupujem organsko (certifikat nije potreban, ali jeste svijest o organskom)
– Kupujem bez plastične ambalaže
– Kupujem od etičkih i društveno odgovornih prodavača i proizvođača
– Kupujem bez negativnog uticaja na okolinu i društvo
– Kupujem proizvode bez eksperimenata na životinjama, bez palminog ulja i bez genetski modifikovanih organizama (GMO)

(Izvor: http://socialnaekonomija.si/clani/imenik-clanov/http://socialnaekonomija.si/clani/imenik-clanov/)